Kroon Kliniek heeft opnieuw vervolgaudit BVO naar darmkanker behaald.

Kroon Kliniek heeft opnieuw vervolgaudit BVO naar darmkanker behaald.

Met trots kunnen wij mededelen dat de Kroon Kliniek op woensdag 24 mei 2023 voor de vierde keer officieel gecertificeerd is voor bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Het behalen van dit resultaat is nog steeds te danken aan een sterk en mooi team (artsen, verpleegkundigen en directie) binnen Kroon Kliniek. Een team dat gezamenlijk het doel heeft:

“de zorg leveren die de patiënt nodig heeft zonder wachttijd”.

Vervolgonderzoek naar darmkanker
Als bloed in de ontlasting wordt gevonden, verwijst de screeningsorganisatie de patiënt door naar de Kroon Kliniek voor een vervolgonderzoek. De Kroon Kliniek voert de intake en de coloscopie uit en coördineert de diagnostiek, surveillance en overdracht naar behandeling. Tevens geven wij (elektronisch) de beschikbare intake-capaciteit aan de screeningsorganisaties door, rekening houdend met de coloscopiecapaciteit en de afgesproken doorlooptijden.

Kwaliteitseisen
De kwaliteitseisen voor coloscopiecentra zijn opgesteld door de landelijke werkgroep kwaliteitseisen coloscopie. In deze werkgroep zijn het RIVM, de Nederlandse Vereniging Maag- Darm- Leverartsen, Nederlandse Vereniging van Heelkunde, Nederlandse Internisten Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de screeningsorganisaties vertegenwoordigd.

Leave a reply