Algemene voorwaarden Kroon Kliniek

In de algemene voorwaarden staan de regels en voorwaarden die Kroon Kliniek standaard hanteert bij het aangaan van een overeenkomst. Omdat Kroon Kliniek is aangesloten bij het ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) hanteren wij algemene voorwaarden zoals door het ZKN zijn opgesteld. Bekijk de algemene voorwaarden op: https://www.zkn.nl/klachten