Wij streven altijd naar de beste kwaliteit van zorg. Heeft u toch een klacht over de arts die u behandeld heeft, een andere medewerker of de gang van zaken in ons centrum? Meld deze dan, zodat we het samen kunnen oplossen! Er zijn 2 manieren om een klacht in te dienen:


    Afdeling ScopiePolikliniekOverig


    ArtsVerpleegkundigeBaliemedewerkerOverig

    attentie: anonieme klachten over personen worden niet in behandeling genomen

    Ik wil mijn klacht/suggestie graag mondeling toelichten en teruggebeld worden.Melden is voldoende. De klacht wordt in elk geval met de betrokken persoon of afdeling besproken.

    Als het niet lukt om met de interne klachtenfunctionaris van Kroon Kiniek (Kroon Kliniek) uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of wanneer u deze vorm van bemiddeling niet wenselijk vindt, kunt u de onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Kroon Kliniek is aangesloten bij KlachtConsult, dit is een externe organisatie die bemiddelt bij klachten. Meld uw klacht via info@klachtconsult.nl of telefonisch via 043-8802259. Zij wijzen u een klachtenfunctionaris toe. Meer informatie vindt u op www.klachtconsult.nl